Gebruikersvoorwaarden voor deelname aan veilingen bij Onlinekoiveiling.nl


Artikel 1 - Definities

 1. "Website": verwijst naar Onlinekoiveiling.nl.
 2. "Gebruiker": elke persoon die zich registreert en deelneemt aan de veilingen op de Website.
 3. "Koi": verwijst naar de Japanse Koi die te koop worden aangeboden via de veilingen op de Website.

Artikel 2 - Acceptatie van de voorwaarden

Door deel te nemen aan veilingen op de Website, gaat de Gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

Artikel 3 - Deelname aan veilingen

 1. Om deel te nemen aan de veilingen op de Website moet de Gebruiker een account aanmaken en de vereiste gegevens verstrekken.
 2. De Gebruiker bevestigt dat de verstrekte gegevens juist en up-to-date zijn.

Artikel 4 - Biedingen

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle biedingen die worden geplaatst vanuit zijn/haar account.
 2. Biedingen zijn bindend en kunnen niet worden ingetrokken, tenzij anders vermeld op de Website.

Artikel 5 - Betaling en levering

 1. Bij het winnen van een veiling is de Gebruiker verplicht het winnende bod te betalen via de door de Website aangeboden betaalmethoden.
 2. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat, mocht een Koi om welke reden dan ook niet geleverd kunnen worden, het door de Gebruiker betaalde bedrag zal worden omgezet in een tegoed.
 3. Dit tegoed kan uitsluitend worden besteed aan de aankoop van andere Koi op de Website. Het tegoed is niet inwisselbaar voor contant geld en kan niet worden overgedragen aan derden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en Zorgplicht

 1. De Website is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deelname aan de veilingen, het gebruik van de Website, of na het opvangen van de Koi.
 2. De Gebruiker gaat ervan uit dat hij/zij de Koi op uiterst secure wijze opvangt en alle noodzakelijke maatregelen neemt om de Koi gezond te houden.
 3. Mocht er een probleem of zorg zijn met betrekking tot de Koi, dan moet de Gebruiker Onlinekoiveiling.nl onmiddellijk op de hoogte stellen voordat verdere stappen worden ondernomen.
 4. De Website garandeert niet de beschikbaarheid, kwaliteit, gezondheid of enig ander aspect van de Koi die te koop worden aangeboden.

Artikel 7 - Wijzigingen in de voorwaarden

Onlinekoiveiling.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Door deel te nemen aan veilingen op Onlinekoiveiling.nl, bevestigt de Gebruiker dat hij/zij deze gebruikersvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Datum van laatste wijziging: 17 oktober 2022.